Tècnic en Tragsatec del Programa d'Acreditació de Competències Professionals

Vicente Riera Ferrer

Llicenciat en Sociologia.

Llicenciat en Sociologia.

Tècnic en empresa Tragsatec del Programa d' Acreditació de Competències Professionals.